Mercedes-Benz

Informare GDPR

Companiile Ecosistemului Mercedes-Benz:

1. Restaco MB S.R.L.

2. Daimler AG, care include Distribuitorul Autorizat

3. Daimler AG si Partenerul Autorizat de Service, care este cel mai apropiat din punct de vedere georgrafic de adresa pe care o ofer, precum si Distribuitorii Autorizaţi ai Daimler AG si Partenerii Autorizati de Service pe care i-am contactat sau pe care i-am selectat drept Distribuitor sau Furnizor de Service Preferat

4. Mercedes-Benz Romania S.R.L.

5. Mercedes-Benz Leasing IFN S.A.

6. Mercedes-Benz Service Leasing S.R.L.

7. Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L.

precum și succesorii lor legali.

Pot fi contactat de catre companiile sus-mentionate, in urmatoarele scopuri: pentru a imi furniza în scris, personal sau prin canalul de contact selectat de mine ofertele adaptate intereselor mele (de exemplu, test drive-uri, evenimente, oferte speciale, servicii în timpul vizitei la un distribuitor). În acest scop, procedurile analitice, inclusiv construirea de profiluri, pot fi folosite pentru a evalua interesele mele. De asemenea, accept să fiu invitat să particip la sondaje de opinie privind produsele si serviciile companiei.

Imi exprim consimțământul pentru companiile mentionate mai sus, în fiecare caz deținând rolul de operator de date, ca:

Numele meu, datele de contact si informațiile despre mine furnizate de mine (de exemplu adresa, adresa de e-mail, numărele de telefon, ID-ul mesageriei instant, adresele retelei sociale, interesele);

Datele despre autovehiculele mele (de exemplu, configurația vehiculului, rulaj, date din carnetul digital de service, si

Informatiile despre produsele achizitionate si serviciile utilizate (de exemplu, contracte de închiriere, servicii rezervate Mercedes me connect, configurațiile vehiculelor stocate, istoric service, istoric vanzari piese schimb, istoric vanzari auto) să fie colectate, prelucrate și utilizate de companiile menționate mai sus și să fie partajate între aceste companii.

Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile specificate mai sus se bazează pe acordul dumneavoastră. Declararea consimțământului este voluntară. Datele Dumneavoastra personale vor fi utilizate și stocate numai în Uniunea Europeană. Vom prelucra datele dvs. personale numai pe baza acestui consimțământ în scopurile menționate mai sus până când revocați consimțământul sau vă opuneți prelucrării. Pentru aceasta, puteți utiliza în orice moment www.restaco.ro sau, de exemplu, portalul Mercedes me dacă ați creat un cont acolo sau ne puteți contacta: Restaco MB SRL, Bulai, nr. 7, Suceava, restaco@restaco.ro sau Daimler AG, HPC V420, 10878 Berlin, DoC-Support@daimler.com. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea oricăror activități de prelucrare bazate pe consimțământ înainte de retragere sau alte activități de prelucrare legală. Aveți dreptul să solicitați accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și dreptul de a depune o plângere la noi sau la o autoritate de supraveghere în orice moment. Sunteți liber să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor.

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de fiecare operator de date pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și pentru o perioadă de maximum cinci ani de la data la care operatorul de date respectiv a interacționat ultima dată cu Dumneavoastra sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor de păstrare aplicabile operatorului de date relevant.

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor după cum urmează:

Restaco MB SRL

Telefon: +40 736 005 005

Email: restaco@restaco.ro

Mercedes-Benz Romania S.R.L.

Reprezentant: Patricia Vasii

Telefon: +40 212 004642

Email: DoC-MBRO@daimler.com

Mercedes-Benz Service Leasing S.R.L.

Reprezentant: Liliana Medariu

Telefon: +40 213 060745

Email: DoC-MBFS@daimler.com

Daimler AG

Reprezentant: Patricia Vasii

Telefon: +40 212 004642

Email: DoC-MBRO@daimler.com

Mercedes-Benz Leasing IFN S.A.

Reprezentant: Liliana Medariu

Telefon: +40 213 060745

Email: DoC-MBFS@daimler.com

Mercedes-Benz Broker S.R.L.

Reprezentant: Liliana Medariu

Telefon: +40 213 060745

Email: DoC-MBFS@daimler.com

De asemenea, aveți dreptul să faceți obiecții în orice moment și gratuit cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct, respectiv cu privire la prelucrare.